صنعت کانکس سازی

انواع عایق بندی در صنعت کانکس

انواع عایق بندی در صنعت کانکس

کیت پلی یورتان

کانکس یکی از سازه‌های پیش ساخته است.

کانکس وظیفه‌ی حفظ دمای محیط داخلی و جلوگیری از تبادل حرارتی با فضای بیرون را دارد.

به همین دلیل عایق بندی کانکس یکی از موضوعات مهم در تولید این سازه می‌باشد.

به دلیل بدون درز بودن و ساختار سلولی فوم پلی یورتان، این عایق یکی از بهترینی موجود بوده که می‌تواند عمر مفید سازه و آسایش ساکنین را فراهم سازد.