logo header

رنگ های صنعتی

رنگ های صنعتی

رنگ های صنعتی (Industrial colors)در کارخانجات و مراکز تولیدی که احتمال قرار گرفتن شیرآلات و اتصالات در برابر ترشحات شیمیایی و اسیدی بیشتر است، انتخاب روکش و رنگ صنعتی مناسب در این سازه‌ها بسیار مهم می‌باشد.

در ادامه مجموعه کاج طلایی آفاق به بررسی انواع رنگ صنعتی و کاربرد آن خواهد پرداخت.

فرآیند تولید رنگ صنعتی
ترک‌ها

تعریف رنگ صنعتی

حتما برایتان پیش آمده که هر چندوقت یک بار به رنگ آمیزی دوباره‌ی ساختمان محل کار یا زندگی خود بپردازید. رنگ‌های ساختمانی بیشتر جنبه‌ی زیبایی داشته و نهایتا از لانه‌کردن حشرات داخل اجزای سازه جلوگیری می‌کنند.

 در واقع رنگ های صنعتی جدای از جنبه‌ی زیبایی با جلوگیری از ترشحات سمی و شیمیایی و خوردگی و ساییدگی در اتصالات سازه‌ها علی‌الخصوص سازه‌های صنعتی کاربرد زیادی دارند. در واقع این رنگ‌ها عایقی هستند در برابر سرما، حرارت، خوردگی، ساییدگی و…

انواع رنگ های صنعتی