عایق های پلی یورتان

عایق های پلی یورتان

عایق های پلی یورتان (Polyurethane insulation) – امروزه با توجه به سنگینی وزن و مساحت زیاد ساختمانان، انرژی، منابع و هزینه‌های زیادی صرف آنان می‌گردد. استفاده‌ی بیش از حد از این منابع علاوه‌بر خطرات زیستی مانند گرمایش زمین و… هزینه‌های گزافی به دنبال دارد. در اتحادیه اروپا، بیش از 40 درصد انرژی مبتنی بر سوخت های فسیلی و از این رو انتشار CO2 با گرمایش و سرمایش ساختمان ها ارتباط دارد. استفاده گسترده‌تر از فناوری موجود بر اساس عایق های پلی یورتان در سراسر اتحادیه اروپا باعث کاهش 10 درصدی انتشار CO2 می‌شود. مجموعه کاج طلایی آفاق در این مقاله سعی دارد با بررسی عایق پلی یورتان و ویژگی آنان به نقش پررنگ این عایق ها در حوزه‌ی ساختمان سازی اشاره کند.

تعریف عایق های پلی یورتان

عایق‌کاری به معنی ایجاد یک مانع به منظور جلوگیری از هدررفت گرما، آب و … است. بیشترین کاربرد ایزولاتور پلی یورتان در ساختمان نیز همین می‌باشد. عایق پلی یورتان به منظور جلوگیری از هدررفت گرما مورداستفاده قرار می‌گیرد که برخی از آنان ضدآب نیز هستند.