KTA-311C

مشخصات :

سایز کوچک ، وزن سبک ، کارکرد آسان ، حمل و جابه جاسس اسان ، اقتصادی و کاربردی ،محور الکتریکی ،پیکربندی پیشرفته، گرم شدن سریع ،

رنج کارکرد :

دیوار های سازه ، عایق بندی سقف ، یخچال ها ، انرژی خورشیدی ، تزریق در کانتینر ها ، در ها و تزریق در درزها

داده های تکنیکی :

ولتاژ v 220     ph-1       v 380    ph-3
۱mpa فشار هوای درخواستی۱۳٫۸mpa حداکثر فشار کار
حداکثر دمای مایع : ۸۸درجه سانتی گراد۱۰kg/min حداکثر خروجی
 توان هیتر: w*2 4500 ۱۰۵۰۰w کل توان خروجی
حداکثر طول شیلنگ : ۶۰ مترسایز سیلندر : ۶ اینچ
تمیزی تفنگ پاشش :خود تمیز شونده توسط هوا۱۰۰۰w/15m :  توان شیلنگ گرم کننده

پیکربندی استاندارد :

پردازنده مرکزی ثابت : ۱ ستپمپ تغذیه
تفنگ پاشش خود تمیز شونده : ۱ ستشیلنگ اتصال گرم کننده عایق به شیلنگ     تفنگ : ۱٫۵ متر
شیلنگ اتصال از ماشین به بخش گرم کننده : ۳مترشیلنگ گرما : ۱۵ متر
حلقه و اتصالات : ۱ جعبه
۲۶+۲۵kg وزن خالص ۸ متر شیلنگ پمپ و تفنگوزن
وزن حد اکثر : ۷۰ کیلوگرم
وزن خالص پردازنده مرکزی: ۱۱۸ کیلوگرم
وزن حداکثر : ۵۰۱ کیلوگرم
۱۰۳۰*۷۳۰*۱۲۵۰mm جعبه پردازنده اصلیسایز پکیج
۱۴۵۰*۴۰۰*۵۵۰mm پمپ و جعبه لوازم