این پوشش های معدنی مقاوم حریق دارای سنگـدانه های منبسـط شده نظیر پـرلیت و ورمیـکولیت; چسبـاننـده های هیـدرولیک نظیر گچ و سیمان و یک عامل کفزا می باشند.

نحوه اجرا:

این مواد ابتدا با آب برای رسیدن به یک غلظـت مناسب پیش آمیخته می شوند و سپس بوسیـله دست یـا ماشین بر روی سطـوح پاشیده می شوند.

طراحی پوشش های ضد حریق با استفاده از آیین نامه های بین المللی از جمله ASTM E-119,UL263,BS476 20-21,EN-صورت گرفته و بهترین زمان اجرای سیستم های مذکور به هنگام نصب اسکلت فلزی است.

ایـن پوشش ها را می تـوان در سطوح داخــلی و خارجی ساختمــان ها و سـازه های فلـزی اجرا نـمود که بـه طور کـلی به دو دستــه پایه سیمانی و پایه گچی تقسیم می شوند.

الف) پوشش های معدنی پایه سیمانی

برای ایجاد مقاومت جهت محافظت سازه فولادی طراحی شده است.

ویژگی ها و دلایل استفاده از پوشش معدنی پایه سیمانی:

۱- اجرای ساده و سریع

۲- مقاومت بسیار بالا در هر واحد ضخامت

۳- مصرف کمترین مواد  برای رسیدن به مقاومت مشخص شده

۴- مناسب هر گونه شرایط خارجی آب و هوایی

۵- قابلیت حفاظت سازه در برابر حریق تا ۴ ساعت

ب) پوشش های معدنی پایه گچ

این ماده بشکل مخلوطی پیش فرموله بر پایه گچ تولید می شود.

ویژگی ها و دلایل استفاده از پوشش معدنی پایه گچ:

۱- اجرای ساده و سریع

۲- پوششی سبک با مقاومت بسیار موثر

۳- مناسب برای مصارف داخل ساختمان (internal use)

۴- قابلیت حفاظت سازه  در برابر حریق تا ۴ ساعت