ترمیم کننده ویژه، نوعی ملات آماده پودری بر پایه سیمان می‌باشد که به واسطه وجـود تـرکیبـات پلیمـری در ساختار خود علاوه بر قدرت چسبندگی بسیـار زیـاد بـه انـواع سطـوح و مصـالـح مخصـوصـاً بتـن ، امکـان نفوذناپذیر نمودن سطح مورد کاربرد را نیز فراهم می‌سازد. این نوع ترمیم کننده به دلیل ساختار پیوسته و نرمی که دارد امکان دستیابی به سطوح صاف و یکنواخت را به راحتی فراهم می‌سازد

مزایا :

زمینه های کاربردی :