logo header

ترمیم کننده ویژه، نوعی ملات آماده پودری بر پایه سیمان می‌باشد که به واسطه وجـود تـرکیبـات پلیمـری در ساختار خود علاوه بر قدرت چسبندگی بسیـار زیـاد بـه انـواع سطـوح و مصـالـح مخصـوصـاً بتـن ، امکـان نفوذناپذیر نمودن سطح مورد کاربرد را نیز فراهم می‌سازد. این نوع ترمیم کننده به دلیل ساختار پیوسته و نرمی که دارد امکان دستیابی به سطوح صاف و یکنواخت را به راحتی فراهم می‌سازد

مزایا :

زمینه های کاربردی :